محل تبلیغات شما
امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم من
زیباترین جامه هایم را بپوشم من
با شوق رویت باغچه هامونو صفا دادم
امشب تا می شد گل توی گلدونها جا دادم
بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها
فردا تو می آیی
بعد از جداییها آن بی وفاییها
فردا تو میآیی
از خونه ما ناامیدیها سفر کرده
گویا دعاهای من خسته اثر کرده
من روز و شب را می شمارم تا رسد فردا
آن لحظه خوب در آغوشت کشیدنها
امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم من
زیباترین جامه هایم را بپوشم من
با شوق رویت باغچه هامونو صفا دادم
امشب تا می شد گل توی گلدونها جا دادم
بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها
فردا تو می آیی
بعد از جداییها آن بی وفاییها
فردا تو میآیی


فردا تو می آیی

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند . . .

دیوانـه ها از حال هــم امّا خبر دارند...

امشب دلم می خواد...

تو ,ها ,دلم ,خواد ,دادمبعد ,گسستن ,می خواد ,دلم می ,تو می ,ها آن ,دل شکستن ,رویت باغچه هامونو

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شهدای فدیشه نیشابور tripcortetua کانون حرکات اصلاحی و مشاوره تغذیه اینورتر Patricia's style paddtecarche arocwormo کتابخانه ملاحسینقلی شوندی هنروگرافیک exoutinneo