محل تبلیغات شما

تو جان و جهانی کریما مرا

چه جان و جهان از کجا تا کجا

که جان خود چه باشد بر عاشقان

جهان خود چه باشد بر اولیا

نه بر پشت گاویست جمله زمین

که در مرغزار تو دارد چرا

در آن کاروانی که کل زمین

یکی گاوبارست و تو ره نما

در انبار فضل تو بس دانه‌هاست

که آن نشکند زیر هفت آسیا

تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم

زهی چشم بند و زهی سیمیا

تو را عالمی غیر هجده هزار

زهی کیمیا و زهی کبریا

یکی بیت دیگر بر این قافیه

بگویم بلی وام دارم تو را

که نگزارد این وام را جز فقیر

که فقرست دریای در وفا

غنی از بخیلی غنی مانده‌ست

فقیر از سخاوت فقیر از سخا


 دانلود جان و جهان

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند . . .

دیوانـه ها از حال هــم امّا خبر دارند...

امشب دلم می خواد...

تو ,جان ,وام ,جهان ,چشم ,زهی ,جان و ,تو جان ,و زهی ,باشد بر ,و جهان

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
franamemwe وبلاگ نمایندگی بوشهر Jimmy's info Ramona's game Frances's memory Raul's notes Exo and Snsd lovers club دیزل ژنراتور پرکینز در ایران ressbanampe گروه جهادی شهید علی برقی